Collegereeksen | Andragologie

Masterclasses Hedendaagse macht

 

 De Kring Andragologie organiseert dit najaar een bijzondere reeks masterclasses - opgezet als multiperspectivische studie naar hedendaagse macht – waar we de volgende experts voor hebben uitgenodigd: 

- Wim Vrakking De tirannie van experts 
- Klaas Mulder Foutje moet kunnen 
-  Geertje Mak Macht & gender 
- Carolien de Monchy Macht in de bestuurskamer 
- Diliara Valeeva Een mondiale machtselite 
- Jeroen Oomen Machtsstructuren: zichtbaar en onzichtbaar 
- Steven de Waal Hedendaagse macht en burgerkracht
 

De masterclasses zijn bedoeld voor: 

- Belangstellenden die geïnteresseerd zijn in de werking van hedendaagse macht vanuit verschillende perspectieven, op diverse samenlevingsniveaus; zichtbaar en onzichtbaar. Met een spectrum lopend van o.a. dwingende/formele macht, onderdrukkende macht, zachte macht die uitsluit, onzichtbare machtsstructuren tot aan burger-tegenkracht. Met als vertrekpunt dat macht op zichzelf niet vies of verwerpelijk is, maar in de samenleving een alledaags fenomeen is in de vorm van staatsmacht (wetten, uitvoeringregels en overheidsbeleid), beïnvloeding door belanghebbenden van het dagelijks leven, als ook in de vorm van het (collectief) leefgedrag van burgers en groeperingen. 

- Praktijkprofessionals en specialisten - zoals bij kennisinstituten, beleidsmakers, consultants, adviseurs, transitieleiders - in uiteenlopende sectoren of werken aan multidisciplinaire opgaven; wetenschappers/onderzoekers en docenten in het hoger onderwijs; en andrago(lo)gen; 

- Bestuurders, managers en leidinggevenden van (netwerk-)organisaties in de semipublieke sector (waaronder NGO’s, vakbonden), alsmede van bedrijven met een maatschappelijk kompas; 

- Burgers die actief zijn in burgerinitiatieven, werken aan de opbouw van de samenleving of anderszins belangstellend zijn; 

- Politici, bestuurders en ambtenaren die op enige plek in onze ‘politieke democratie’ actief zijn en werken aan c.q. voor een integer overheidsbestuur. 

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden en zich aanmelden.