Collegereeksen | Andragologie

De kunst van het begrijpen: omgaan met polarisatie en met massawanen

 

Waarom moeten we ons verdiepen in ideeën die ons dwaas voorkomen?

 

Er zijn 2 goede redenen voor pogingen om die denkwerelden toch te begrijpen:
1. Soms blijken die ideeën bij nader inzien zo gek nog niet, ook niet als ze onjuist zijn.
2. Soms zijn die ideeën niet alleen maar gek, maar ook gevaarlijk. Die moeten we niet
negeren, dat kan ons opbreken.

Als we echt vorderingen maken met die pogingen tot begrijpen, kan de bal dan ook twee
kanten op rollen: we kunnen meer grip krijgen op de ‘gekte’ of er meer begrip voor krijgen.
Dat is een cruciaal verschil. Bij meer grip gaat het om handvatten voor een effectievere
bestrijding van wat verwerpelijk is, bij meer begrip gaat het om meer empathie en
bereidheid tot tegemoetkomingen.
Hoe reageert u op publieke ‘gekte’?
a. Hebt u in uw eigen omgeving te maken met dwaze ideeën ?
b.Hoe valt daar mee om te gaan?
c. Kunnen veranderkundigen onze reacties op een hoger niveau brengen?

In deze nieuwe filosofische collegereeks wordt u dus gevraagd mee te denken over dingen
die we geneigd zijn te negeren en vaak liever niet te lang bij stil staan.

De flyer kunt u hier downloaden.
Rechtstreeks inschrijven kunt u zich hier.