Collegereeksen | Andragologie

Verduurzamen en de Burger als Veranderaar

Live-webinar-collegereeks op dinsdagavond 3 okt, 7 nov, 21 nov en 12 dec. - 19:00-20:30

EEN ANDERE INVALSHOEK: DE BURGER ALS VERANDERAAR

Het andragologisch denken1 draait om het bewust (kunnen) handelen van mensen in hun context, gericht op uitoefenen van invloed op hun eigen leven en leefomgeving. Wat zijn dan de handelingsmogelijkheden en interventie strategieën van burgers om de opwarming van de aarde tegen te gaan en de wereld te verduurzamen? En hoe kunnen ze dan het best omgaan met macht(structuren) en complexiteit, die sociale verandering tegenhouden.

Dat zijn de vragen die we in vier colleges willen onderzoeken. De opzet is daarbij om het thema ‘Verduurzamen en de burger als veranderaar’ vooral in zijn samenhang te bekijken. Juist omdat mensen en burgers zich in hun handelen laten kennen als één persoon en daardoor voor anderen van betekenis zijn op grond van hun eigen waarden, normen en intenties.

 

OPZET COLLEGEREEKS

In vier live-webinar-colleges met interactie van de kijkdeelnemers onderzoeken we de mogelijke bottom-up interventiestrategieën van burgers in hun rol als werknemer, bewoner en consument in de nieuwe implementatiefase waarin de maatschappelijke transities zijn aanbeland. Gastdocenten, bestuurders, ervaringsdeskundigen uit de praktijk (van o.a. Tata-steel), en bewonersinitiatieven op het gebied van energietransitie (van o.a. aardgasvrij De Buitenpepers en st. Windalarm) bespreken hun ervaringen, reflecteren daarop en geven hun visie. Leden van de kennisgroep Verduurzamen van de Kring zijn mede uw gesprekspartners.

PROGRAMMA

1e college – De overheid als veranderaar (3 okt) met gastdocent dr. Bart Wesselink en coreferent wethouder Marieke Schouten Energietransitie en Klimaat o.a. in Nieuwegein

2e college - De werknemer als veranderaar (7 nov): het transitietraject van het bedrijf Tata Steel met oud FNV-vakbondsbestuurder Roel Berghuis en Cinta Groos, voorzitter COR Tata Steel. O.a. over de spanning tussen klimaatsolidariteit en klassensolidariteit.

3e college – De bewoner als veranderaar (21 nov): twee burgerinitiatieven: de Energiegroep Buitenpepers Aardgasvrij (Den Bosch) met Gabbie van der Kroef en Windalarm (Amsterdam) met Ir Naut Kusters.

4e college - Interventiestrategieën van de burger als veranderaar (12 dec): Gezamenlijke reflecties op praktijkervaringen en visies. Wat kunnen zij bottom-up bij dragen aan de maatschappelijke transitieopgaven? Met o.a. Jeroen Boon (hoofdredacteur Energie+), Eduard Ingen Housz

(Jongerenraad Tata Steel), Maarten Rector (Doordacht Doen), Margreeth Broens en Niko Manshanden (beiden Kennisgroep Verduurzamen)

 

VOOR WIE?

Deze verdiepende collegereeks is de moeite waard voor mensen vanuit verschillende posities in de transitieopgave, zoals beleidsmakers (gemeente, regio’s & provincies), wethouders & gedeputeerden, transitie(-project)leiders, burgerinitiatieven-bewoners-actiegroepen, ondernemingsraden, HR-functionarissen, HBO-docenten & lectoren, universitair-docenten & onderzoekers, kennisinstituten en NGO’s.

U kun zich hier inschrijven en de flyer met het uitgebreid programma downloaden