Evenementen | Andragologie

De waarde van woede

(online, vrije toegang)

Woensdag 31 mei 2023 van 12:30-13:30 uur (napraten tot 14:00 uur)

Waar komt al die woede vandaan? Wat zit achter hun/onze boosheid en welke pijn ligt daaronder. Ook als deze woede ontspoort of verdwaalt. Niet het uiten van woede geldt tegenwoordig als onbeschaafd, maar juist het niet serieus nemen ervan. Heeft dit met emancipatie te maken? En kunnen we inzichten uit oude tradities benutten om betere manieren te vinden om met machteloze woede om te gaan?

Nico Koning, gevormd als andragoloog, doceerde vele jaren filosofie en ethiek aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij schreef met Hans Achterhuis samen ‘De kunst van het vreedzaam vechten’ (2014) en is auteur van ‘De Waarde van Woede’ (2021). Hij verheldert vanuit het perspectief van de menswetenschappen (hoe werkt het?), de cultuur historie (hoger beschavingsniveau?) en de ethiek (morele heroriëntatie?). Een oefening in legitimatie en zelfreflectie. Zie ook zijn website

U kunt zich t/m vrijdag 26 mei aanmelden voor deze online-Kennislunch via een mailtje met opgaaf van kennisgebied en sector aan andragologie@uva.nl. Voor deelname krijgt u dan de betreffende zoomlink toegezonden van ons secretariaat.