Evenementen | Andragologie

Openbare Lezing: Het welzijnsdashboard van Amsterdam in ontwikkeling

 Door Nicky Pouw, Associate Professor Economics of Wellbeing, program Governance and Inclusive Development UvA. 

Achtergrond en context lezing 

De economie heeft nieuwe prestatie-indicatoren nodig om weer contact te maken met de dagelijkse realiteit van mensen ter plaatse. En omgekeerd, voor mensen is welzijn meer dan inkomen en materiële welvaart: bestaanszekerheid en sociale cohesie zijn minstens zo cruciaal. In een dialoog met het Wellbeing-UvA-onderzoeksteam hebben bewoners in Venserpolder - vanuit hun subjectief perspectief - zichtbaar gemaakt wat ze nodig hebben voor het verbeteren van hun welzijn. 

Uitgangspunt van dit samenwerkingsproject was begin 2021 de vraag: “Hoe ervaren bewoners welzijn in de wijk en hoe kunnen we dit meten en inzetten voor wijkverbetering en lokale economie?” Punten van zorg vanuit bewoners waren o.a.: “Hoe kunnen we dit gebruiken om beleidsmakers en investeerders verantwoordelijk te houden?” 
De beleidsmakers van de gemeente Amsterdam zien de waarde van een meetinstrument dat praktijkbehoeften in kaart brengt, maar worstelen met de vraag hoe zij wijkgericht beleid en maatwerk kunnen leveren binnen de generieke beleidskaders van Rijk en gemeente. 
Ondertussen is Nicky Pouw en haar team alvast door de gemeente gevraagd eenzelfde onderzoeksproject op te zetten voor Nieuw-West. Waar het Masterplan (stadsdeel) Nieuw-West met een 20-jarige aanpak in maart 2023 de status heeft gekregen van ‘Nationaal Programma Samen Nieuw-West’. 

U bent van harte welkom. Aanmelden voor de lezing met borrel na kunt u door een email te sturen naar het Kring-secretariaat.  (andragologie@uva.nl)