Evenementen | Andragologie

Kennislunch: Duurzame Mantelzorg Meijerijstad

KENNISLUNCH “DUURZAME MANTELZORG MEIJERIJSTAD”
 
Datum en tijdstip: woensdag 26 juni 12.30-13.30/14.00
Plaats: online via Zoom
 
U kunt zich voor deze kennislunch opgeven met een mail naar: andragologie@uva.nl
Een dag voor de kennislunch ontvangt u via de mail en link waarmee u aan de kennislunch kunt deelnemen.
 
Spreker Peter Verbraak, voorzitter van Senior-Rooi in Sint Oedenrode, gaat in op de vraag:
Hoe zorgen we ervoor dat mantelzorgers in Meierijstad op de been blijven?
 
Iedereen is, was of wordt ooit mantelzorger, soms even, soms vele jaren. Door onder andere de personeelstekorten in de zorg wordt mantelzorg steeds meer nodig en steeds zwaarder.
 
Initiatief van onderop.
De gemeente Meierijstad: ”Ons mantelzorgbeleid kan beter. Wij horen graag wat mantelzorgers nodig hebben. Zij weten beter dan wie ook met welke maatregelen wij hen kunnen ondersteunen”
 
De informele welzijnsorganisatie Senior-Rooi in Sint-Oedenrode (1500 leden) maakte zich zorgen over het welzijn van al die mantelzorgers. Daarom is in 2022 op initiatief van Senior-Rooi (Peter Verbraak) in samenwerking met formele welzijnsorganisatie Welzijn De Meierij (directeur bestuurder Trix Cloosterman en sociaal werker Nelleke Zomer), Tinie Kardol emeritus-hoogleraar vergrijzingsvraagstukken en Margreeth Broens, adviseur onderzoeker sociaal domein het project “Duurzame Mantelzorg Meierijstad” gestart, met steun van o.a. de gemeente Meierijstad.     
 
Aanleiding
Peter Verbraak : “Niet over ons zonder ons” loopt als een rode draad door mijn loopbaan”.
Een belangrijke aanleiding om dit project te starten was dat – voor zo ver bekend - mantelzorg in publicaties vooral benaderd werd vanuit het perspectief van de overheid, de (intramurale) zorgorganisaties of het werkgeversbelang. Nut, economische motieven en/of de continuïteit van de zorg stonden daarin vaak centraal. Niet de kwaliteit van leven van de mantelzorger.
Mantelzorg komt voor het eerst wettelijk voor in het kader van de – lokale - Wmo 2007.
 
Wetenschappelijk verantwoord onderzoek
Vanaf het begin stond de initiatiefnemers een wetenschappelijk verantwoord onderzoek voor ogen, als onderdeel van een project met meer onderdelen, om resultaten in handen te hebben waar de stakeholders van mantelzorg niet omheen zouden kunnen. Grofweg ging het om het volgende. Een onderzoek:
- met als doelgroep mantelzorgers van heel Meierijstad, een heringedeelde Brabantse gemeente van ruim 84.000 inwoners;
- niet om in een la te belanden maar om, vanuit het perspectief van mantelzorgers, de stakeholders concrete aanbevelingen in handen te geven die de betrokken stakeholders samen oppakken en waar ze uitvoering aan geven, met als doel het leven van mantelzorgers te verbeteren.
 
Van onderzoek tot project
Tijdens het proces van het ontwikkelen van het onderzoeksvoorstel heeft de initiatiefgroep het onderzoek ingebed in een project met diverse onderdelen en hebben de initiatiefnemers aan bijvoorbeeld de doelgroep mantelzorgers nadere invulling gegeven. Tijdens de kennislunch gaan we daar verder op in, met inbegrip van de huidige stand van zaken en eerste resultaten.