Collegereeksen | Andragologie

Collegereeksen

In het gevarieerde en veelzijdige onderwijsaanbod is de wetenschappelijke en maatschappelijk betekenis van de andragologie zichtbaar. Vanaf het begin heeft de Kring Andragologie activiteiten als collegereeksen, discussiebijeenkomsten, lezingen en boekpresentaties georganiseerd voor haar leden en andere geïnteresseerden. Een overzicht van het huidige programma  wordt hiernaast getoond.

In de collegereeksen (gewoonlijk 4 tot 6 bijeenkomsten) is de afgelopen jaren  een variatie aan thema’s aan bod gekomen, van Sociaal Werk tot organisatiekunde, van leiderschap en cultuur tot de problemen rond geweld en van de grote stad.

Via de eenmalige bijeenkomsten als conferenties, lezingen en boekpresentaties wordt ingespeeld op de actualiteit (zie evenementen in Archief ).

Sinds enkele jaren verzorgt de Kring ook een keuzevak Veranderkunde voor bachelor studenten Algemene Sociale Wetenschappen (ASW) binnen de FMG aan de UvA.

Daarnaast is in-company  scholing en training mogelijk, in langer lopende reeksen gericht op nascholing van professionals. Het ontwerpen en verzorgen van cursussen, studiebijeenkomsten en symposia komt tot stand in nauw overleg met opdrachtgevers en andere betrokkenen.

Indien men voldoet aan de criteria die gelden voor voldoende deelname en/of uitvoering van taken reikt de Kring Andragologie een certificaat van deelname uit. Bij enkele Leergangen en modules is het mogelijk om PE-registratiepunten te ontvangen van bv. BAmw of LVSC.