Evenementen | Andragologie

Evenementen

Vanaf haar begin verzorgt de Kring Andragologie voor leden en geïnteresseerden activiteiten zoals collegereeksen, discussiebijeenkomsten, soms in samenwerking met andere UvA kringen, soms in samenwerking met maatschappelijke organisaties.

 

                                                                                                        

Terugblik symposium Terug naar de toekomst – Allardsoog 1 april 2022

Op 1 april 2022 vond in Allardsoog het symposium plaats Terug naar de toekomst. Dit naar aanleiding van het overlijden van Rob Hajer op 13 februari 2021, één van de voortrekkers van de volkshogeschoolbeweging en de permanente educatie in Nederland. Centraal stond de vraag hoe meer en betere mogelijkheden voor burgerbetrokkenheid en sociaal leren gestimuleerd kunnen worden. Vooruitlopend op het uitgebreid verslag kunt u hier alvast een korte terugblik lezen.