Evenementen | Andragologie

Evenementen

Vanaf haar begin verzorgt de Kring Andragologie voor leden en geïnteresseerden activiteiten zoals collegereeksen, discussiebijeenkomsten, soms in samenwerking met andere UvA kringen, soms in samenwerking met maatschappelijke organisaties.