Evenementen | Andragologie

Evenementen

Vanaf haar begin heeft de Kring Andragologie voor leden en geïnteresseerden activiteiten georganiseerd zoals collegereeksen, discussiebijeenkomsten en boekpresentaties.

Naast de reeksen met meerdere bijeenkomsten organiseert de Kring, soms in samenwerking met andere kringen, éénmalige bijeenkomsten over actuele thema’s en presentaties van nieuw verschenen boeken. In deze bijeenkomsten wordt nadrukkelijk het debat gezocht door naast een inleider een opponent te zoeken, en het gesprek met het publiek aan te gaan. Belangstellenden uit verwante wetenschappelijke richtingen en werkvelden leveren hierbij een waardevolle inbreng.