Evenementen | Andragologie

Evenementen


ATTENTIE

I.v.m. maatregelen in het kader van Coronabestrijding is de ledenvergadering van 21 maart tot nader order opgeschort.


Evenementen Vanaf haar begin heeft de Kring Andragologie voor leden en geïnteresseerden activiteiten georganiseerd zoals collegereeksen, discussiebijeenkomsten, soms in samenwerking met andere UvA kringen, soms in samenwerking met maatschappelijke organisaties.